Om

“Spis Amager Fælled” handler om spiselige vilde planter – men den handler også om Amager Fælled, og den mangfoldig natur der findes derhenne. Udover at inspirere og lære folk til at samle vild mad, håber jeg at kunne også vække en generel interesse for fælleden, og for dens bevarelse som et vildt område tæt ved centrummet af storbyen.

Fokusset ligger ret strikt på planter indenfor Amager Fælleds fysiske grænser, og alle billederne er også derfra. Jeg har prøvet at udforme materialet sådan at det kan bruges i mere bredt sammenhæng. Derfor har jeg i nogle tilfælde hvor nærtbeslægtede planter bruges ens, omtalt dem samlet under et mere generelt navn (fx “Rose” samlet, i sted for specifikt “Rynket-Rose” og “Hunde-Rose” osv…)

Plantelisten udvides løbende, i takt med jeg får øje på planterne på fælleden, når at tage billeder og skrive tekster. Jeg håber at der er forståelse for at det kan tage sin tid før listen bliver helt færdig.
Jann og vejbred
Hilsen

Jann Kuusisaari,
naturven, bygartner og
nabo til Amager Fælled

jann (at) spisamagerfaelled.dk